COSERIU100 - Conferință Internațională
Conferință internațională: Lingvistica coșeriană - origine și actualitate

Call for papersEugeniu Coșeriu (1921-2002) a fost unul dintre cei mai influență lingviști ai secolului al XX-lea. Teoria sa lingvistică a avut un impact important asupra lingvisticii romanice contemporane și lingvisticii generale. În câteva ramuri ale lingvisticii (precum teoria schimbării lingvistice, pragmatica, lingvistica textului, lingvistica variațională sau semantica), propunerile lui Coșeriu, din anii '50, pot fi considerate inovatoare, însă, chiar dacă mai multe dintre concepțiile sale lingvistice au devenit parte a canonului lingvisticii, altele au rămas în mare parte necunoscute cel puțin în afara cercului discipolilor lui Coșeriu.

Centenarul nașterii sale în 2021 va fi prilejul celebrării unui congres internațional, organizat de Universitatea din Zürich în colaborare cu Arhiva Eugeniu Coșeriu a Universității din Tübingen. Scopul conferinței este acela de a

 • discuta despre originea și evoluția gândirii lui Coșeriu,
 • discuta despre influența conceptelor lui Coșeriu asupra evoluției lingvisticii a secolului al XX-lea și a prezenței lor continue,
 • discuta relația lingvisticii lui Coșeriu în raport cu alte teorii și școli.

În afară de această abordare generală, fiecare zi a conferinței va pune accentul pe următoarele patru domenii:

 • varietăți lingvistice
 • schimbare lingvistică
 • pragmatică și lingvistica textului
 • normă și corectitudine

Rezumatele pentru prezentările orale (30 de minute + 10 minute discuții) și afișele ar trebui să fie trimise înainte de 31 decembrie la adresa de e-mail kabatek@rom.uzh.ch.

Limbile conferinței: engleză, limbi romanice, germană.

Acronim: COSERIU100
Romanisches Seminar, Universität Zürich
URL-eveniment: www.coseriu100.info
Zürich, Elveția
De pe 16/06/2021 până pe 19/06/2021
Pe 19 iunie se va organiza o excursie la Universitatea din Tübingen, incluzând o vizită la Arhiva Coșeriu.

Contact: kabatek@rom.uzh.ch

Vorbitori plenari: se vor anunța.

Alte evenimente care vor avea loc în timpul conferinței:

 • Prezentări de carte
 • Prezentări de proiecte: Arhiva Coșeriu, Proiecte de ediție, C@seriu
 • Masă rotundă: Lingvistica coșeriană astăzi
 • Masă rotundă: Ediția digitală a scrisorilor

Comitetul științific:

 • Sarah Dessì Schmid, Universität Tübingen
 • Wolf Dietrich, Universität Münster
 • Carlos Garatea Grau, Pontificia Universidad Católica del Perú
 • Miguel Casas Gómez, Universidad de Cádiz
 • Gerda Hassler, Universität Potsdam
 • Araceli López Serena, Universidad de Sevilla
 • Óscar Loureda Lamas, Universität Heidelberg
 • Alfredo Matus Olivier, Academia Chilena de la Lengua
 • Wiltrud Mihatsch, Universität Tübingen
 • Emma Tamaian-Morita, Kindai University, Osaka
 • Klaas Willems, Universiteit Gent